Fordító
...hogy megértsük egymást

+421 905 883 003

fordito

ikon nhfA nem hiteles fordításokra is gyakran szükség van. Ez olyan fordítás, amelynél a szakfordító által kiállított hitelesítési záradékra nincs szükség; ilyenkor a fordítás és az eredeti dokumentum nincs összefűzve és lepecsételve.
A nem hiteles fordításkor nem kötelező az állami rendelet szerinti számlázás, így ilyenkor nagyobb a lehetőség árengedmény nyújtására (elsősorban nagyobb oldalszámok esetén).

Lehetséges szakterületek:

 • jog
 • gazdaságtan, pénzügy
 • könyvvitel, adóügy, audit
 • kereskedelem, menedzsment
 • matematika
 • fizika
 • reklám, marketing, idegenforgalom
 • EU-problematika
 • környezettan, ökológia
 • építőipar
 • gépipar, elektrotechnika
 • és egyéb

Milyen dokumentumokról lehet szó:

 • szerződések - vállalkozási szerződések, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, munkaszerződések, társasági szerződések ...
 • alapítólevelek, alapszabályok, közgyűlési jegyzőkönyvek
 • közjegyzői jegyzőkönyvek
 • adójelentések, könyvviteli jelentések és okmányok - évvégi számviteli zárlatok, zárszámadások, nyereség- és veszteségkimutatások, adóbevallások, évi jelentések
 • internetes honlapok
 • katalógusok, egyéb reklámanyagok
 • ajánlatok, megrendelések, üzleti feltételek
 • szabályzatok, irányelvek, szabványok
 • műszaki útmutatások
 • biztonsági adatkártyák
 • tervdokumentációk
 • és egyebek