Fordító
...hogy megértsük egymást

+421 905 883 003

fordito

ikon hfA hiteles fordítás olyan fordítás, amelynek az eredeti szöveggel való egyezését az arra jogosult szakfordító hitelesítési záradékkal tanúsítja - az eredeti dokumentummal összefűzve és a fordító hivatalos körbélyegzőjével ellátva azt. A fordítók tevékenységének feltételeit, jogait, kötelességeit Szlovákiában a szakértőkről, tolmácsokról és fordítókról szóló 382/2004 T.t. számú törvény szabályozza, továbbá azt is, hogy mely esetekben készíthetnek hiteles fordítást.
A hiteles fordítás (a köznyelvben gyakran: „hivatalos fordítás“, „bírósági fordítás“, „hitelesített fordítás“, „pecsétes fordítás“) olyankor szükséges, amikor azt hivatali ügyintézés céljaira belföldi vagy külföldi hivatalos, állami intézmények kérik (pl. házasságkötéshez szükséges okmányok intézésekor, oktatási intézmények részére külföldi tanulmányok során, adóhivatalba benyújtott igazolások, vámügyi okmányok, bizonyítványok, születési anyakönyvi kivonatok, különféle hivatalok, ill. munkáltató részére benyújtandó hatósági erkölcsi bizonyítványok).

Hasznos tudnivalók:

 • Hivatalos fordítás esetén a vonatkozó rendelkezések értelmében az eredeti (fordítandó) dokumentumot és a fordítást fűzőzsinór segítségével össze kell fűzni, s a fordító hivatalos körbélyegzőjével is el kell látni. Az utolsó oldalhoz csatolni kell a fordító aláírásával és körbélyegzőjével ellátott fordítói záradékot.
 • A fordítással a dokumentum eredetijét, vagy annak fénymásolatát kell összefűzni. Ezért ha olyan dokumentumokról van szó, melyek eredeti példányát szeretné meghagyni (pl. vállalkozói igazolvány/engedély, vagy érettségi bizonyítvány), ajánlott közjegyző által hitelesített fénymásolatot készíttetni, s azt csatolni. Fontos, hogy külföldön megértsék a jegyzői hitelesítés szövegét is, ezért javaslom a hitelesített fordítás elkészítését még a fordítandó dokumentum leadása előtt, így a hitelesítői záradék tartalma is a többi szöveggel együtt fordításra kerül.
 • Korlátolt érvényességi idejű okmányok esetén ajánlom a fordításhoz az eredeti példányt csatolni (ilyenek pl. hatósági erkölcsi bizonyítvány, igazolás az állandó lakhelyről, iskolalátogatási igazolás, szakmai gyakorlat igazolása...). Az ilyen okmányok esetében nem célszerű hitelesített fénymásolatokat készíttetni.
 • Amennyiben az adott hivatalos fordításból több példányra van szüksége (pl. 4 x ugyanaz a házassági anyakönyvi kivonat), úgy 4 példányt kell a fordításra leadni (eredeti, hitelesített vagy nem hitelesített fénymásolatokat). Ebben az esetben minden további példány elkészítése 2,66 €-ba kerül.
valaszto02

Lehetséges dokumentumok

magánszemélyek (természetes/fizikai személyek) részére

 • születési anyakönyvi kivonatok, házassági anyakönyvi kivonatok
 • hatósági erkölcsi bizonyítványok, ill. annak másodlatai
 • bizonyítványok, tanúsítványok, szakmunkás-bizonyítványok, oklevelek
 • szakmai alkalmassági tanúsítványok
 • állandó lakhelyet igazoló igazolások
 • állampolgárságot igazoló igazolások
 • gondozói/gondozónői tanúsítványok
 • munkaszerződések, szakmai gyakorlat igazolása
 • vállalkozói igazolványok/engedélyek
 • életrajzok
 • iskolalátogatási igazolások, vizsgakivonatok, leckekönyvek
 • becsületbeli nyilatkozatok
 • személyazonossági igazolványok, útlevelek, vezetői jogosítványok
 • gépkocsival kapcsolatos okmányok: forgalmi engedélyek, adásvételi szerződések, származási bizonyítványok, lejelentési igazolások
 • könyvelési okiratok: adóbevallások, bevételi igazolások, bérlapok
 • igazolások a társadalmi-, egészségügyi-, nyugdíjbiztosítóból
 • nyilvántartási igazolások, munkaképtelenségi igazolások, éves elszámolások
 • bírósági határozatok, igazolások - válási ítéletek, apasági vizsgálati határozatok
 • jegyzői határozatok, jegyzőkönyvek
 • birtoklevelek/tulajdonlevelek és egyebek


cégek (jogi személyek) részére

 • mindenfajta szerződés: adásvételi szerződések, bérleti szerződések, munkaszerződések, vállalkozási szerződések, társasági szerződések, szerzői jogi szerződések...
 • alapszabályzatok, alapítólevelek, közgyűlési jegyzőkönyvek
 • jegyzői határozatok, jegyzőkönyvek
 • bírósági határozatok, igazolások, (kereset, vád, fellebbezés, csődeljárás, fizetési meghagyás)
 • vállalkozói jegyzéki kivonatok, cégjegyzéki kivonatok
 • adóügyi és könyvviteli jelentések, dokumentumok (év végi számviteli zárlatok, zárszámadások, nyereség- és veszteségkimutatások, adóbevallások)
 • éves jelentések
 • irányelvek, szabványok
 • szakértői vélemény(ezés)-ek, audit jelentések
 • meghatalmazások
 • egyéb


állami intézmények részére

 • fordítások bíróságok, az ügyészség, a rendőrség, és egyéb államigazgatási, államhatalmi és közhatalmi hatóság, ill. szerv részére
 • fordítások önkormányzatok részére
 • egyéb