Fordító
...hogy megértsük egymást

+421 905 883 003

fordito

Általános

 • anyakönyvi dokumentumok (születési, házassági, válási, halotti anyakönyvi kivonatok, erkölcsi bizonyítványok …)
 • tanulmányi iratok, tantervek és diplomák
 • újságcikkek és reklámok
 • levelezés magánszemélyek között
 • éttermi étlapok és táplálkozási információk…

Jog és Közigazgatás

 • különféle szerződések (üzleti, adásvételi, munkavállalói, bérleti, ügynöki, lízing-,…)
 • bírósági végzések, jegyzőkönyvek, rendelkezések, rendeletek…
 • hivatalos közlönyök
 • együttműködési kérelmek
 • közjegyzői okiratok
 • meghatalmazások
 • engedélyek
 • nyilatkozatok, feljelentések…

Műszaki

 • használati utasítások, karbantartási útmutatók
 • forgalmi engedélyek, törzskönyvek
 • műszaki és biztonsági adatlapok
 • műszaki elemzések

Kereskedelem/Marketing/Idegenforgalom

 • internetes honlapok
 • katalógusok, prospektusok, szórólapok és egyéb reklámanyagok
 • cégdokumentumok
 • üzleti levelezés
 • befektetések, piackutatás
 • megrendelések, eladási ajánlatok, megbízások
 • szállítólevelek…

Orvostan, gyógyszerészet, kozmetika

 • tájékoztatók
 • orvosi műszerek leírása, dokumentációja
 • kutatási jelentések
 • orvosi jelentések
 • prospektusok…

Mezőgazdaság

 • növényvédelem
 • tájékoztatók
 • termékkatalógusok
 • prospektusok…