Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

gk pscr gs2

Göbő Alexander

  • VŠ vzdelanie som získal v roku 1996 na Pedagogickej fakulte v Nitre
  • V roku 2005 som v Budapešti ukončil štúdium akreditovaného vzdelávania v škole "Reči a komunikácie" (Beszéd- és Kommunikációs Iskola)
  • V roku 2008 som absolvoval kvalifikačné podnikateľské vzdelávanie Združenia podnikateľov Slovenska
  • Počas mojich doterajších pracovných aktivít - okrem pedagógie som pracoval aj na poštovom úrade, vo finančníctve, aj ako vedúci skupiny a riadiaci pracovník - ma okolnosti priviedli k tomu, aby som sa začal vážnejšie zaoberať prekladateľstvom.
  • Osemnásť rokov pravidelne prekladám v rozličných oblastiach. V tejto súvislosti už bola potrebná odborná kvalifikácia, ktorú som získal v roku 2011.
  • Ako úradný prekladateľ pre jazyk maďarský (zapísaný pod evidenčným číslom 971125 v zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pôsobím od roku 2011.
    Kópia výpisu zo zoznamu prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR